nätverkssäkerhet en nödvändig punkt i dagens värld

Nästan alla Charlotte NC företag har en dator, och majoriteten har datornätverk. I dagens värld, är det troligt att ditt företags marknadsföring, lagring av information och interna kommunikation hela sker via datornätverk.
Är detta en bra sak? Tja, det kommer säkerligen med fördelar och nackdelar. De kraftfulla fördelarna med blixtsnabba dataåtkomst och hela världen anslutningsmöjligheter är balanseras av kraven på säkerhetshot skydd och säkerhetskopiering av data.
Nätverkssäkerhet för Charlotte NC företag är kritisk. Bara ett fåtal av de typer av känsliga data på ditt nätverk är:

kundinformation
finansiell information
innehållet i e-postmeddelanden

Och all denna information är i riskzonen om ditt nätverk säkerhet äventyras.
element som ska ingå i nätsäkerhet
Om du är ansvarig för nätsäkerhet i ditt Charlotte företag, här är några viktiga punkter som ska ingå i din planering:

Avskräckande verkan – avskräcka människor (med ett program för utbildning) från att bryta in i system för skojs skull eller för skadliga syften.
Förebyggande – Det är absolut nödvändigt att genomföra säkerhetsspärrar för att förhindra obehörig åtkomst. Du kan göra detta genom att tillåta användare med särskild tillgång till endast de områden som de behöver för att besöka, genom att kryptera kommunikation, och genom att hålla befintliga säkerhetssystem uppdateras.
Detection – Så att du kan veta om ditt system har äventyrats genom ett obehörigt intrång. Detta kan göras genom att sätta upp stockar för att spela som har åtkomst till systemet, och vid vilken tidpunkt.
Korrigering – Omedelbart genomföra en fix när ett fel upptäcks i ett system, så att det inte kan brytas igen på samma sätt.