vikten av servicenivåavtal för det stöd

När det gäller IT-stöd för verksamheten finns förståeligt nog högre krav än en hem PC-användare i termer av hur snabbt ett problem blir löst. En hem-PC ägare kan ha ett problem eller ett fel som de behöver fastställande men det finns normalt ingen större brådska. Med företag men företag kan förlora pengar för bara några minuter där deras dator eller internet-tjänsten är nere.

Det är förståeligt att många företag kommer att ta noggranna överväganden över vilka företag de väljer för sin IT-stöd som de behöver för att vara lyhörd för eventuella problem de kan ha. Ett företag som lider någon driftstopp kan ha ett av många problem som kunderna inte kan nå deras hemsida, personal kunde inte skicka e-post och tillgång till andra handlingar som alla är avgörande för en väl fungerande och lönsam verksamhet.

Service Level Agreements bör införas vid undertecknandet ett avtal med ett IT-stöd företaget, kommer de normalt ge dig ett dokument med deras service level agreement om det. Dessa avtal kommer att avgöra tidsramar som de garanterar ett fel kommer att fastställas av till exempel datorer tappa anslutningen till internet kan behöva lösas inom en eller två timmar.

Detta dokument kommer att vara det avtal mellan ditt företag och IT-stöd företaget att se till att du får den bästa servicen av dem och att du har bevis på deras engagemang för ditt företag bör eventuella problem eller missförstånd hända.

Det kan finnas olika typer av avtal som gjorts såsom fel eller incidenter som behöver en snabbare svarstid och sedan andra mindre viktiga frågor som byte hårdvara eller lägga till en ny arbetsstation i nätverket som samtidigt viktigt för en väl fungerande av ditt företag, kan det fortfarande vara åtgärder på plats som användaren kan få på med under tiden.

När du väljer en IT-support kan du se tidigare kunder SLA för att få en uppfattning om den service du kan förvänta dig från dem. Genom att få liknande dokument från flera företag bör du kunna ta reda på det är rätt för jobbet. Placeringen av din IT-stöd kan påverka denna responstid så det är alltid bäst att se till att din IT-supporten är i närheten eller har tekniker som är verksamma i ditt område så att de kan kallas ut och arbetar på eventuella problem som du kan ha i en kort tid.